Henrik Frandsen

Årgang: 1980
Klub: Sigma Swim (Sigma Swim Allerød)
Licens: 8005AA

Personlige Rekorder - Kortbane

LøbTidWASVØMDato
50 Fri24.7055171719-06-2009
100 Fri58.3045857007-03-2020
1.500 Fri18:39.2343553718-06-2009
50 Ryg27.6651875429-03-2008
100 Ryg1:00.3953072630-03-2008
200 Ryg2:19.8243161619-04-2009
50 Bryst33.4243156024-11-2007
50 Fly25.9859073519-06-2009
100 Fly59.1953569102-04-2005
100 IM1:03.1750466013-09-2008
50 Fri split26.0302-11-2019
100 Fri split59.3912-03-2022
200 Fri split2:09.2107-03-2020
50 Bryst split34.4406-11-2021
100 Bryst split1:20.2212-03-2022
50 Fly split27.5313-10-2018
100 Fly split1:05.5007-03-2020

Personlige Rekorder - Langbane

LøbTidWASVØMDato
50 Fri26.1351267504-07-2004
1.500 Fri20:14.6236845203-11-2011
50 Ryg28.4958275502-07-2004
100 Ryg1:03.9053466204-07-2004
200 Ryg2:32.4239550901-08-2010
50 Fly26.2261279430-06-2004
100 Fly1:00.0155971703-07-2004