Resultater fra CIJ MEET LUX 2023

Splittider for Anders Gaard ved CIJ MEET LUX 2023200 Fri, på langbane (50m)

200 Fri