Resultater fra VM Langbane 2009 - Rom

Splittider for ved VM Langbane 2009 - Rom, på langbane (50m)